Clips audio et vidéo de groupes de musique & chansons juives et israéliennes

Retour page d'accueil du site ecoute-juive.com


מפליאה ומאיירת חיי בכל עת
מנשימה את נשמתי
משמיעה את הגיגיי

יש בי אהבה בלי די
ימים כלילות רק רוצה לא להיות
למתנה, br> נשמה חשוכה
תן לי אותך ולא רק אם
תן אהבה בלי תנים בלי תנאים

So far
you see the sky
You cry
you don't know why
Its joy,
The rainbow makes you feel high
So far
you see the sky


אולי אלבש גלימה זוהרת
אגדיל עקביי ארחיב מימדי
גם זה לא ישמיע אותי וודאי
ואם אקפוץ לגובה מעבר לאופק
אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק
מה עוד אעשה כדי לעלות
הדרך שלי, brלעבוד,

לאבד לאיבוד,

כל שביקשתי לתת הלך לאיבוד
האם אתרסק ואתפזר לאנחות
או כך ביקום אמשיך להיות
ודרך ארוכה מתישה וקסומה
ולאן?
אינני מקבלת אותה
אולי חשבתי קצת יותר מדי
עלי לעשות דרכי
שכחתי קמעה
אני סתם סתם
מהלכת על פני האדמה
לא חזקה בעוצמה
מתבזבזת על עוד קפה בבוקר
או ללכת לסרט
הבריחה מאהבה עצמית גורלית
כל שאבקש לקבל התפזר באוויר
המביא לא מביא לנשמה
זה

So far
you see the sky
You cry
you don't know why
Its joy,
The rainbow makes you feel high
So far
you see the sky


ימים כלילות רק רוצה לא להיות
למתנה, br> נשמה חשוכה
תן לי אותך ולא רק אם
תן אהבה בלי תנים בלי תנאים